Výstava Turínského plátna v Kroměříži

Turínské plátno – pohřební rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus, je nejsvětější křesťanskou relikvií.  

Jedná se o jedinou věrnou kopii Turínského plátna na světě, která je zhotovena podle originálu a utkána stejnou metodou jako původní pohřební rubáš.

Výstava dále zahrnuje relikvie související s ukřižováním:

LONGRINOVO KOPÍ
ŘÍMSKÉ FLAGRUM
ROUŠKA Z OVIEDA
KŘÍŽ
HŘEBY

Expozice je obohacena množstvím obrazové dokumentace, kde jsou historické ikonografické kresby a vědecké a archeologické fotografie, doplněné texty a vysvětlivkami.

Tato ucelená a ojedinělá výstava ukazuje jednu z nejznámějších historických událostí v dějinách lidstva, která několik tisíciletí a napříč civilizacemi vyvolává emoce, pokládá otázky a hledá odpovědi na samou podstatu lidské existence.

Výstavu najdete v návštěvnickém centru zámku, je samostatným prohlídkovým okruhem.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži
18. 3. 2016 – 31. 10. 2016
9.00 – 15.30 hod.
plné vstupné 70 Kč, snížené ( děti, studenti ) 45 Kč

https://www.zamek-kromeriz.cz