Společnost Accenture se zařadila na první místo Thomson Reuters Index

Společnost Accenture se umístila na špičce žebříčku Thomson Reuters Index, který ocenil 100 nejlepších společností v oblasti diverzity a inkluze na světě. Hodnocení bylo provedeno na základě údajů ze sociální, správní oblasti a z oblasti životního prostředí. Tento index vznikl v roce 2016 a je jedním z nejkomplexnějších globálních měřítek inkluze a diverzity na pracovišti.

„Diverzitu přijímáme jako ‚kulturu kultur‘, naše klíčové hodnoty sdílí 449 000 lidí po celém světě, kteří přispívají svými jedinečnými dovednostmi a zkušenostmi, jež jsou pro naše klienty a byznys maximálním přínosem,“ řekl Pierre Nanterme, předseda představenstva a CEO Accenture. „Závazky v této oblasti sice vznikají v představenstvu, ale odtud se šíří napříč celou společností.“

Pro sestavení indexu v Thomson Reuters hodnotili data z více než 7 000 veřejně obchodovaných společností po celém světě. Tyto společnosti byly hodnoceny na základě 24 různých ukazatelů ve čtyřech klíčových kategoriích: Diverzita, Inkluze, Osobní rozvoj a Kontroverze. Index byl potom vyčíslen vážením každého ukazatele na základě jeho důležitosti a podle toho, jak si každá ze společností stojí v porovnání s jí podobnými.

„Věříme, že diverzita je zdrojem inovací, kreativity a poskytuje konkurenční výhody: vytváří pracoviště, kde bude každý uznáván a kde bude mít pocit sounáležitosti,“ řekla Ellyn Shooková, vedoucí oddělení leadershipu a lidských zdrojů ve společnosti Accenture. „Zaměstnanci ve své práci skutečně pociťují uplatnění inkluze a diverzity každý den. Navíc spolupráce mezi našimi lidmi, klienty a komunitami založená na těchto principech urychluje pokrok a podporuje kulturu rovnosti, kde může růst a prosperovat každý."

Mezi kroky, jež společnost Accenture podnikla za účelem dalšího rozvoje inkluze a diverzity na pracovišti, které společnost Thomson Reuters zahrnula do svého indexu, patří zejména následující:

•    Rozmanitost představenstva. Představenstvo společnosti Accenture je rozmanité z geografického pohledu i z hlediska zastoupení pohlaví. Členové zastupují šest zemí napříč čtyřmi kontinenty, 4 z nich jsou ženy, jedna je předsedkyní představenstva.
•    Prosazování rovnosti na pracovišti. Společnost si stanovila, že do roku 2025 budou ženy tvořit 50 % její globální pracovní síly. Dnes ženy tvoří 41 % stávajících zaměstnanců a nové kolegyně představují již 45 % nově přijímaných zaměstnanců. 
•    Rozvoj talentů. Společnost v loňském roce investovala 935 milionů amerických dolarů do vzdělávání a profesního rozvoje, včetně významných investic do rekvalifikace, aby svým zaměstnancům pomohla držet krok s dobou v oblastech jako je cloud, umělá inteligence nebo robotika.
•    Závazek transparentnosti. Accenture v mnoha zemích publikuje údaje o svých pracovnících; byla první společností poskytující profesionální služby, která dobrovolně zveřejnila své komplexní demografické údaje – včetně pohlaví, etnika, osob se zdravotním postižením a veteránů - v USA.

„V Thomson Reuters chápeme, že fokus na společenské dopady je zásadní pro řízení dlouhodobého finančního úspěchu,“ uvedla Patsy Doerrová, vedoucí pro firemní odpovědnost a inkluzi ve společnosti Thomson Reuters. „Vytváření pracovní síly budoucnosti znamená budování rozmanitých týmů, složených z těch nejlepších a nejbystřejších lidí z celého světa. Index diverzity a inkluze pomáhá investorům a analytikům identifikovat společnosti, které to pokládají za správné.“

Žebříček Thomson Reuters je pro Accenture nejnovějším úspěchem ze série uznání v oblasti inkluze a diverzity. Společnost všem svým zaměstnancům dává příležitost, a to bez ohledu na jejich věk, schopnosti, etnikum, pohlaví, genderovou identitu a vyznání, náboženství či sexuální orientaci. V minulém roce uspěla v desítkách žebříčků, mimo jiné například: v časopisu Corporate Responsibility Magazine: 100 nejlepších korporací na celém světě; Index rovnosti handicapovaných v USA; DiversityInc: 50 nejlepších společností v oblasti diverzity v USA; Index rovnoprávnosti kampaně za lidská práva; Nikkei 100 nejlepších společností pro zaměstnávání žen v Japonsku; deník The Times: 50 nejlepších zaměstnavatelů žen ve Velké Británii a Working Mother & AVTAR 100 nejlepších společností pro ženy v Indii.