Rok 2017: Stále více firem šetřilo vodou a bylo zodpovědnějších

V roce 2017 se české firmy věnovaly koncepční péči o vodu nejen kvůli šetření nákladů, ale i proto, že chtěly být společensky odpovědnější. Pro 35 % společností, které vloni začaly řešit management vody, byl „faktor CSR“ při rozhodování jedním z nejdůležitějších bodů. Vyplývá to ze zjištění společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje právě na řešení v oblastech úpravy, filtrace, měření kvality vody a optimalizace celého vodního cyklu.   

„Hlavním důvodem, proč se věnovat ´vodnímu koloběhu´ ve výrobě, je logicky stále ekonomika – náklady investované do systémových řešení se rychle vrátí, následně mohou firmy šetřit až miliony ročně,“ uvádí Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit. „Nicméně vloni se oproti roku 2016 přibližně zdvojnásobil počet firem, pro které je důležitý i enviromentální pohled. Uvědomují si, jak cenný zdroj voda je, chtějí s ním nakládat efektivně a nepoškozovat přírodu vypouštěním znečištěné vody.“

Na využívání vody jsou extrémně náročné energetický, chemický, papírenský či potravinářský průmysl. Na samotné šetření s čirou tekutinou většina firem myslela už v uplynulých letech. Mnohem větším problémem bylo, že často nekladly důraz na její dostatečnou kvalitu. „I tady byl v roce 2017 znát posun. Více společností než v minulosti si uvědomuje, že dílčí kroky v managementu vody jsou sice dobré, ale že je nutná komplexní péče,“ říká Miroslav Maňásek.

Ta prokazatelně vede nejen k finančním úsporám, ale i k efektivnímu využití zdroje a minimalizaci znečištění životního prostředí při vypouštění vody. Právě image společensky zodpovědné je pro české firmy čím dál důležitější.