Přednáška v Kroměříži o obnově krajinářských parků na území České republiky

Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na březnovou přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech.  

Přednáška Obnova vybraných krajinářských parků v České republice bude na konkrétních příkladech prezentovat práci skrývající se za návratem památek zahradního umění k jejich bývalé kráse. Prezentovány budou realizované akce, jako je zámecká terasa Konopiště, oranžerie Čechy pod Kosířem a obnova cenného krajinářského parku, Nové zámky u Litovle, Podzámecká zahrada v Hranicích, tamtéž Sady Československých legií či Městský park v Krnově jako typický historický park, dnes součást památkové zóny.

Přednáší Ing. Radek Pavlačka, zahradní architekt z ateliéru Zahrada Olomouc, s. r. o. Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži. Vstupné 30 Kč.

Původně plánovaný termín 2. března byl z organizačních důvodů změněn na 9. března.

Přednáška je součástí tématu Národního památkového ústavu pro letošní sezonu KRAJINA. Kulturní i přírodní dědictví. Krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují, kulturní krajina představuje významnou součást našeho života a tvoří svébytnou složku přírodního a kulturního dědictví.

Před zahájením přednášky je možné zakoupit vybrané publikace kroměřížského Národního památkového ústavu, které pojednávají o památkách a památkové péči zejména ve Zlínském kraji.

https://www.zamek-kromeriz.cz