Přednáška v Kroměříži o cibulovinách jako něžných poslech jara

Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na březnovou přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech.  

O přednášející: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži.

Vstupné: 30 Kč

Přednáška je součástí prezentačního tématu Národního památkového ústavu – KRAJINA. Kulturní i přírodní dědictví. Krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují, kulturní krajina představuje významnou součást našeho života a tvoří svébytnou složku přírodního a kulturního dědictví.

Před zahájením přednášky je možné zakoupit vybrané publikace kroměřížského Národního památkového ústavu, které pojednávají o památkách a památkové péči zejména ve Zlínském kraji.

https://www.zamek-kromeriz.cz