Paní Ingrid s Kojetína: Přeji všem, aby nemuseli řešit podobné situace jako má rodina

Před šestnácti lety se paní Ingrid narodila dvojčátka Alexandra a Honzík. Ač přišli na svět předčasně, ve 27. týdnu těhotenství, nic nenasvědčovalo tomu, že by nebyla zdravá. U chlapečka se však  po týdnu objevily velké zdravotní komplikace. ”Vlivem opakovaných sepsí synovi selhaly ledviny. Prodělal infekci krevního oběhu, která zapříčiňuje vznik trombózy. Jejím následkem došlo u Honzíka k odumření periferních částí končetin. Obě nohy mu musely být amputovány v oblasti bérců. Amputace se týkala částečně i prstů na rukou. Honza má dětskou mozkovou obrnu, nemluví, nezvládá hygienu, je epileptik, mentálně se pohybuje v pásmu středně těžké až těžké retardace,” popisuje synovy obtíže maminka Ingrid.

Péče o dítě s těžkým kombinovaným handicapem je náročná v mnoha ohledech. Paní Ingrid o svá dvojčata pečuje sama. Velkou podporou je pro ni rodina a osobní asistenti, kteří s Honzou tráví čas 2x až 3x týdně. Díky nim si může v klidu zařídit potřebné obchůzky, lékaře, nákupy nebo trávit čas pouze s dcerou, která bratrův stav dlouho těžce snášela. 

Velký kus práce na sobě má za sebou i Honza. Naučit se pohybovat bez nohou nebylo pro malé dítě vůbec jednoduché. Aby to vše během svého fyzického vývoje zvládl, musel od dětství navštěvovat mnoho lékařů a absolvovat řadu terapií. „Skoro každý rok musel podstupovat ortopedickou operaci nohou, při které mu byly upravovány pahýlky. Po zhojení jizev následovalo zhotovení protéz a rehabilitace, spočívající zejména v posilování svalového napětí trupu a nohou, nácviku stability, techniky chůze a tak dále. Kromě cvičení Honzík rád dodnes chodí na hipoterapii, rehabilitaci s koňmi,” vysvětluje paní Ingrid. Mezi další Honzovy záliby patří muzikoterapie, miluje vodu, takže rád tráví čas v aquaparku nebo v létě na koupališti, a dle možností jezdí na školy v přírodě nebo pobytové tábory.

Honza chodí na 6 hodin denně do speciální školy. Díky tomu mohla paní Ingrid nastoupit na zkrácený úvazek do zaměstnání, v současné době pracuje jako sociální pracovnice. Příjem rodiny je však vzhledem k péči, kterou Honza potřebuje, nedostatečný. Proto rodině již několik let pomáhají dárci, Dobří andělé, prostřednictvím nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi, v nichž se objevila vážná nemoc. „Každý měsíc nám na účet dorazí pravidelný příspěvek z nadace ve výši okolo 6 000 korun. Tato podpora mi umožňuje Honzíkovi platit osobní asistenci a v poslední době i pobytovou odlehčovací službu. Asistenty má Honzík moc rád a vždy se na ně těší. Rozšiřuje si s nimi sociální kontakty a učí se neverbální komunikaci s dalšími pečujícími osobami, což je důležité pro jeho další rozvoj, i život. Hradíme z něj také didaktické i zdravotnické pomůcky, v minulosti například pomohl s doplatkem na invalidní vozík nebo tablet, se kterým Honzík pracuje i ve škole,“ vysvětluje paní Ingrid a dárcům i čtenářům vzkazuje: „Přeji všem pevné zdraví, štěstí, pohodu, a abyste nikdy nemuseli řešit podobné situace jako má rodina.“

Na Kroměřížsku nadace Dobrý anděl pomáhá 42 rodinám, které zasáhla vážná nemoc

24 z nich se potýká s onkologickým onemocněním rodiče či dítěte, v ostatních mají děti jiná onemocnění, jako například cystická fibróza, svalová dystrofie Duchenne, metabolické poruchy či těžké kombinované postižení. Veškeré příspěvky, které nadace Dobrý anděl vybere, v jednom měsíci rovnoměrně rozdělí mezi téměř 3 500 rodin z celé České republiky a odešle jim první pracovní den následujícího měsíce finanční příspěvek. Každý měsíc začíná Dobrý anděl vybírat příspěvky opět od nuly a veškeré dary dárců přeposílá do posledního haléře.