O ČESKÉ NEMOVITOSTI ZAČÍNAJÍ MÍT ZÁJEM INVESTOŘI Z ČÍNY A IZRAELE

Česká republika je velmi oblíbená mezi zahraničními investory, kteří poptávají rezidenční a komerční nemovitosti. Převládají mezi nimi kupci z Ruska a dalších zemí Společenství nezávislých států (SNS), Vietnamu nebo Velké Británie. O český realitní trh však začínají projevovat zájem rovněž občané Číny a Izraele. Podle analýzy realitní kanceláře Lekvi Group, která se zaměřuje především na zahraniční klientelu z východních zemí, je to dáno ekonomickou stabilitou a dobrou bezpečnostní situací v České republice, jež zaručuje udržení hodnoty investice, případně její další zhodnocení. Tuzemské developerské projekty jsou navíc považované za velmi kvalitní.  

Společnost Lekvi Group letos slaví 10 let působení na českém realitním trhu. Při této příležitosti zhodnotila vývoj národnostního složení zahraničních investorů z východních zemí i vliv politických a socioekonomických událostí na pokles (či naopak růst) jejich zájmu o rezidenční a komerční nemovitosti v České republice. Jedním z důkazů přetrvávající poptávky je výrazný vzrůst objemu hodnoty prodaných bytových jednotek z portfolia Lekvi Group, který v loňském roce dosáhl 1 mld. Kč.

Národnostní struktura zahraničních investorů se mění jen pozvolna
Národnostní složení zahraničních investorů se v průběhu posledních 10 let příliš nezměnilo. V souvislosti s překonáním ekonomické krize však poklesl jejich celkový podíl na tuzemském realitním trhu, na němž je částečně nahradili čeští kupci. „Pokud zcela pomineme státy západní Evropy, přetrval po celé analyzované období nejsilnější zájem ze strany občanů Ruska a Ukrajiny, kteří mají mezi kupujícími více než 70% zastoupení. Již méně se však ví, že si české nemovitosti drží velkou oblibu rovněž mezi Bělorusy a Ázerbajdžánci a v poslední době se objevují i v hledáčku investorů z Číny a Izraele. V období krize vlastnili cizinci až 30 % pražských nemovitostí. Po jejím skončení jejich celkový podíl na tuzemském realitním trhu poklesl, protože Češi využili zlepšující se hospodářské situace a nízkých úrokových sazeb hypoték k pořízení vlastního bydlení či bytu na investici. To však neznamená, že by zahraniční kupci ztratili o tuzemské rezidenční a komerční nemovitosti zájem. Stále pro ně zůstávají velmi atraktivní investiční příležitostí, zvláště pokud prodávající zohledňují jejich národnostní specifika. Číňané například hledají spíše velkometrážní byty a zajímají se, zda odpovídají zásadám feng-šuej,“ komentuje současnou situaci Firaz Muinov, výkonný ředitel Lekvi Group. 

Česká republika jako země ekonomické stability a bezpečí
Česká republika má pro zahraniční kupce pověst ekonomicky stabilní a bezpečné země s výborným umístěním v srdci Evropy. Pořízení zdejší komerční nebo rezidenční nemovitosti pro ně proto znamená jistotu udržení hodnoty investice. „To je v dnešní rozbouřené době opravdu velmi důležité. Nikdo nechce vkládat své finanční prostředky do koupě bytu v problematické oblasti, kde hrozí válečný konflikt,“ vysvětluje Karel Bartoš, Business Development Director Lekvi Group. „Pořízení bytu se navíc stává stále oblíbenější formou zhodnocení peněz. V uplynulých letech měli lidé ze zahraničí zájem především o větší bytové jednotky, které jim sloužily k přímému bydlení, v současnosti je však poptává méně než 50 % kupujících. Většina si pořizuje spíše malometrážní byty určené k budoucímu pronájmu nebo také komerční nemovitosti. Tyto změny se odrazily rovněž v růstu obliby tzv. secondhandových bytů, o které byl dříve mnohem menší zájem než o bytové jednotky v nových developerských projektech. Díky nastíněnému vývoji proto předpokládáme, že poptávka po nemovitostech na investici bude nadále stoupat. K tomu jistě přispěje i další důležitý faktor – boom krátkodobých pronájmů typu airbnb, které nabízejí především v centru metropole větší zisk, než dokáže zajistit příjem z dlouhodobého pronájmu.“ 

Zájem o nemovitosti v sobě zrcadlí politický a socioekonomický vývoj jednotlivých zemí
Zásadní vliv na chování zahraničních kupců na tuzemském realitním trhu má jejich znalost českého prostředí a politický a socioekonomický vývoj jednotlivých zemí. „Jejich zájem mohou oslabit potíže ve vízové politice, kvůli nimž zůstávala v minulosti řada nemovitostí prázdná, nebo nečekaný pohyb měnových kurzů. V roce 2016 jsme při propadu rublu v Rusku zaznamenali prudký nárůst poptávky po tuzemských nemovitostech, po kterém následoval její pád a stabilizace. Obdobný vývoj měla za následek rovněž krize a válka na východě Ukrajiny. Tyto změny se samozřejmě nedají odhadnout předem. Uvolněné místo na trhu však nezůstává prázdné, protože ho postupně obsazují investoři z České republiky, Číny či Izraele,“ uvádí Firaz Muinov a dodává: „Většina kupujících navíc nemluví česky, proto se jim v českém prostředí pohybuje obtížně. Je pro ně proto nutné obstarat si odborníka, který jim pomůže seznámit se se specifiky našeho trhu a zároveň vyvrátí zavádějící informace, jež se objevují na některých ruskojazyčných fórech. Tato spolupráce může být dobrým začátkem jejich integračního procesu v České republice. Poté se velmi často stává, že se v budoucnu rozhodnou investovat zde do další nemovitosti.“