Na covidové pneumonie má kroměřížská nemocnice speciální laser

Před několika týdny pořídila kroměřížská nemocnice specializovaný laser využitelný na podpůrnou léčbu covidové pneumonie. Stala se tak sedmým pracovištěm v republice, které tuto terapii zařadilo do léčby covidových pacientů. Nemocnice za laser zaplatila přes 700 tisíc korun.

„Celá terapie je založena na takzvaném biostimulačním účinku laserového záření na plicní tkáň. Toho je v tomto případě dosaženo neinvazivně během několika krátkých sezení, kdy je laserové záření aplikováno přes hrudní stěnu a specifická vlnová délka umožňuje průnik energie až k částem plic postiženým covidovou pneumonií,“ vysvětlila primářka pneumologicko-ftizeologického oddělení Jana Pšikalová s tím, že celá léčba je koncipována tak, aby mohla probíhat v rámci rehabilitace pacienta přímo na lůžku.

Od doby pořízení laseru ošetřili zdravotníci už více než desítku pacientů s covidovou pneumonií, u nichž došlo následkem této terapie k prokazatelnému zlepšení stavu. Aplikací se mimo jiné významně snížilo riziko masivního rozvoje covidové pneumonie, a s tím souvisejícího respiračního selhání. Velmi pravděpodobně se také snížil počet pacientů indikovaných k umělé plicní ventilaci.

„Na našem covidovém oddělení jsme tuto metodu mohli využít u pacientů, kteří zvládli ležet na břiše, jelikož právě tato poloha je při aplikaci důležitá. Podmínkou také bylo, aby pacient ošetřovaný laserem neměl horečku, známky krvácení a neměl problémy se srdcem,“ doplnila Pšikalová.

Kroměřížská nemocnice laser pořídila v listopadu loňského roku za 714 tisíc korun. Jakmile se plicní oddělení vrátí z covidového režimu do standardního, bude laser přesunut na oddělení fyzioterapie. Tam bude využíván například k léčbě postcovidového syndromu nebo poúrazových a jiných bolestivých stavů.