Mzdy letos rostly rovnoměrně pomocným pracovníkům i manažerům

Rok 2016 přinesl nebývalé oživení na trhu práce v České republice, došlo k růstu minimální mzdy, zvýšení průměrného platu a především poklesu nezaměstnanosti – údaje z letošního října uvádějí rekordně nízkou nezaměstnanost na úrovní 5 %. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců ale svědčí o určité skepsi, lidé pod vlivem optimistických zpráv o dobrých hospodářských výsledcích očekávají také výrazný růst mezd. Podle údajů portálu Platy.cz v letošním roce mzdy opravdu narostly výrazněji, ne však skokově; zajímavé je, že poměrně rovnoměrně u různých typů zaměstnanců.  

„Nezaměstnanost v České republice dosahuje rekordně nízkých hodnot, počet reálně dostupných lidí na trhu se snižuje a v mnoha oborech lidé opravdu citelně chybějí,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. „I vlivem toho mzdy v letošním roce rostou, ale skokové navýšení platů předpovídané některými ekonomy, očekávat nelze. Firmy ale více investují do udržení kvalitních zaměstnanců, a to nejen do různých benefitních programů, ale také do rozvoje lidí, vzdělávání a zlepšení pracovního prostředí.“  

Letošní vyšší růst mezd byl podle dat, které dlouhodobě vyhodnocuje portál Platy.cz, poměrně vyrovnaný z pohledu úrovně pozic. V rozmezí 3-4 % si v průměru polepšily všechny sledované skupiny zaměstnanců. O 4 % se navýšily mzdy nižšího, středního i vrcholového managementu. O 3 % narostly mzdy pomocným pracovníkům, ale také kvalifikovaným zaměstnancům, pracovníkům ve službách nebo administrativním pracovníkům. Pokud se na růst mezd podíváme z dlouhodobějšího hlediska, jsou rozdíly výraznější. V průběhu let 2009-2016 nejvíce stouply mzdy vrcholového vedení, a to o 29 %; zde je nutné upřesnit, že na Platy.cz jsou sledovány skutečné výše celkových odměn včetně benefitních složek. V pomyslném žebříčku se na druhém místě umístili se 17% nárůstem kvalifikovaní techničtí zaměstnanci a nižší a střední manažeři. V těsném závěsu za nimi skončili kvalifikovaní zaměstnanci v netechnických oborech s 16% nárůstem. Nejnižšího růstu mezd se dočkali administrativní pracovníci (8 %), následovali zaměstnanci ve službách (10 %) a pomocní pracovníci (12 %). 

Zajímavé je sledovat odlišný vývoj nárůstu mezd v jednotlivých letech – zatímco vrcholovým manažerům nejrychleji rostly mzdy do roku 2011, potom se růst až do loňského roku rovnoměrně zpomaloval, ve službách nebo v administrativě byl až do roku 2014 meziroční růst minimální, potom se mzdy výrazněji zvedly. Celkem rovnoměrně se zvyšuje růst mezd u pomocných zaměstnanců. 

Z pohledu regionů vzrostla v dlouhodobém horizontu v období 2009-2016 nejvíce mzda v Plzeňském kraji, a to o 26 %. Následují kraje Středočeský a Liberecký s 23% růstem, o 22 % si polepšili zaměstnanci v Jihomoravském kraji. Nejnižší, 17 % nárůst, jsme zaznamenali ve Zlínském kraji a překvapivě také v Praze.

Ve kterých oborech jsou v letošním roce zaměstnanci oceňováni nejvíce? Nejvyšší průměrné mzdy jsou v bankovnictví a pojišťovnictví, následují „ajťáci“. Naopak nejméně vydělávají lidé ve službách, zejména v pohostinství a ubytovacích službách, administrativní a podpůrní pracovníci.