Moc muzeí a galerií v Kroměříži

V pondělí 15. května si od 14 do 21 hodin nenechejte ujít kroměřížskou MOC muzeí a galerií! V Arcibiskupském zámku, Muzeu Kroměřížska, Galerii Orlovna, Biskupské mincovně a v Expozici Karla Kryla bude od 14 do 21 hodin připraven bohatý doprovodný program plný komentovaných prohlídek stálých expozic i právě zahájených výstav, vernisáží a kreativních programů nejen pro děti…  

14.00–21.00

Arcibiskupský zámek
Prohlídka zámecké obrazárny, kabinetů a výstavy Pod kůží Marsya: restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013)

Muzeum Kroměřížska
Komentované prohlídky všech výstav – Umění je stav duše a Když jsem já sloužil... (jak a kdo žil na statku) a všech expozic: Historie ukrytá pod dlažbou města, Památník Maxe Švabinského a Příroda a člověk

Galerie Orlovna
Komentované prohlídky všech expozic a výstav Biskupská Mincovna, Arcibiskupská vodárna

Galerie Orlovna – výstavy František Vrobel: O myšce Hrabalce a jiné ilustrace, Vendula Chalánková: 90 tenisových míčků

Expozice Karla Kryla

Komentované prohlídky

TERMÍNOVANÉ AKCE

Arcibiskupský zámek

15.30 Slavnostní spuštění rodinné aplikace pro tablety Sen biskupa Karla za účasti jejích tvůrců (vstupní místnost do obrazárny ve II. patře Arcibiskupského zámku)
14.00–18.00 Výtvarná dílna a herna pro děti při Kabinetu zahradní kultury – II. patro (lektoři Metodického centra zahradní kultury)
16.00–19.00 Možnost prohlídky II. patra zámku s aplikací v tabletu Sen biskupa Karla
16.00 Komentovaná prohlídka Kabinetu grafiky – II. patro (Martina Miláčková, Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž)
17.00 Komentovaná prohlídka Kabinetu zahradní kultury (Lenka Křesadlová, Národní památkový ústav – Metodické centrum zahradní kultury)
17.30 Komentovaná prohlídka výstavy Pod kůží Marsya: restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013) – část výstavy věnovaná restaurátorství – II. patro (Marie Dočekalová)
18.00 Komentovaná prohlídka výstavy volné tvorby Františka Sysla – přízemí (Marie Dočekalová)
19.00 Komentovaná prohlídka Zámecké obrazárny (Miroslav Kindl, Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž)

Muzeum Kromeřížska

14.00–18.00 Edukační programy pro rodiny s dětmi ve výstavě Když jsem já sloužil… (jak a kdo žil na statku) a v expozici Příroda a člověk

Galerie Orlovna

14.00 Představení inovované expozice Mincovnictví, vernisáž výstavy František Vrobel: O myšce Hrabalce a jiné ilustrace
17.00 Vernisáž výstavy Vendula Chalánková: 90 tenisových míčků
20.00 Komentovaná prohlídka výstav a expozic s hudebním překvapením

Kroměřížská MOC muzeí a galerií nabízí zážitky nejen v rovině kvantitativní, když slibuje potěšení z množství zajímavých akcí v centru Kroměříže, ale také po stránce kvalitativní, kdy na sebe necháte působit sílu jednotlivých expozic a rozličných uměleckých děl. Vstupné bude ve všech institucích zdarma, těšíme se na vás – MOC!

https://www.zamek-kromeriz.cz