Kroměříž žádá hygienu o výjimku bruslení na kluzišti

Vloni v zimě postavilo město Kroměříž na Hanáckém náměstí mobilní kluziště, které si ihned získalo přízeň všech. Bruslení pod širým nebem na ledové ploše 13 x 28 metrů bylo zdarma. Díky obrovskému zájmu a kladnému přijetí ze strany veřejnosti radnice zapůjčené kluziště minulý rok koupila a chtěla službu občanům nabídnout i letos.

Pandemie koronaviru a s tím spojená vládní nařízení bohužel chod kluziště výrazně omezila. Radnice se proto rozhodla požádat Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o udělení výjimky z platných protiepidemických pravidel.

„Město si je vědomo nynější vážné situace ohledně epidemie koronaviru. Přesto jsme přesvědčeni, že sportování venku pozitivně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a zejména dětí. Proto se na hygieniky obracíme s touto žádostí,“ uvedl místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Počet bruslících, podle nynějších pravidel pouhých šest osob, nepokryje poptávku veřejnosti, která v současné době nemůže využívat krytá sportoviště.

„Domníváme se, že by bylo možné povolit bruslení cca 24 osob zároveň, abychom splňovali podmínku 15 metrů čtverečních pro jednoho člověka tak, jako tomu je v obchodech. Osobně bych si přál, pokud by bruslících mohl být až dvojnásobek, tedy 48, a to s ohledem na to, že by samozřejmě používali ochranu úst a nosu,“ dodal Holík.

Foto ilustrační