Kroměříž snížila o polovinu dluh města, už je pod 100 miliony

Kroměřížská radnice snížila dluhové zatížení města, nyní je pod hranicí 100 milionů korun. Na začátku volebního období před třemi lety činil dluh téměř 198 milionů korun, na konci letošního srpna se snížil o polovinu, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Pavel Zrna. 

"Zadlužení už nemusíme počítat ve stovkách milionů, ale v desítkách," uvedl vedoucí finančního odboru Radim Hlaváč. Radnice se už dříve rozhodla pro razantní úspory ve svém chodu, u příspěvkových organizací i některých veřejných služeb. 
    
"Šetření je vždy těžší a méně oblíbené, ale pro naše město je to jediná správná cesta, na kterou jsme se vydali i s vědomím, že ten, kdo přijde po nás, bude mít zase volné ruce," řekla starostka Daniela Hebnarová (ODS). 
    
Město má pro letošní rok schválený rozpočet s příjmy zhruba 395,1 milionu a s výdaji přes 378,8 milionu korun. Rozdíl 16,2 milionu korun hodlá použít k úhradě dříve přijatých půjček a úvěrů. Na investice má město v rozpočtu vyčleněno 63,5 milionu korun. Dluh města by se měl, pokud radnice nebude čerpat nový úvěr, nadále snižovat. 
    
V loňském roce město oproti schválenému rozpočtu ušetřilo 21,5 milionu korun. V roce 2012 město hospodařilo s příjmy 407,3 milionu a výdaji 377,8 milionu korun. Přebytek tedy činil 29,5 milionu, schválený rozpočet počítal jen s osmi miliony korun. Město podle plánu splatilo úvěry za více než 41 milionů korun. Radnice loni nečerpala žádný úvěr, byť v rozpočtu měla schválený překlenovací úvěr deset milionů korun. 
 
zdroj: ČTK