Dny zahrad a zámku v Kroměříži

Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 “Dny zahrad a zámku“. Obsahem i v r. 2018 budou kulturní, vzdělávací i společenské akce. Akce zvou k  poznávání, propagaci a podpoře kroměřížských památek a jsou i ukázkou adekvátního využití jejich potenciálu. V r. 2018  budou akce poznamenány 20. výročím zápisu zahrad a  Arcibiskupského zámku v Kroměříži na seznam světového dědictví UNESCO a rokem Evropského kulturního dědictví.   

13. června 2018 od 17:00hod. (vernisáž) do 30. září 2018 výstava: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži 20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupský zámek.

14. – 15. 6. 2018 konference Historické zahrady Kroměříž 2018 - Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Přednáškový sál Květné zahrady. Zaměření konference: Představení vývoje a pestrosti typů a sortimentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, bylinných  podrostů dřevin a dalších typů a podob bylin v památkách zahradního umění  v našem i evropském vývoji. Budou prezentovány četné příklady mj. z památek UNESCO v ČR (Kroměříž, Lednicko - valtický areál, Český Krumlov).

15. 6. 2018 v 19:00 hod. koncert k 20.výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži na seznam světového dědictví UNESCO s předáním ceny Karla Lichtensteina Kastelcornu Josefu Ruszelákovi. Velký skleník Květné zahrady. V programu zazní skladby autorů a hudebníků, kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž skladby jsou uloženy v hudební zámecké sbírce ( P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L.van Beethoven ). Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent St. Vavřínek, sólo hoboj Vilém Veverka, .

18.6. v 16:00 hod. přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži, odborný garant Mgr. Cyril Měsíc se zaměřením na kabinet grafiky.

27.6. 9:00- 13:00 hod. Podzámecká zahrada - Podzámecké radovánky pro děti MŠ a ZŠ – 1. st. Klub UNESCO navazuje na předchozí úspěšné interaktivní akce pro děti MŠ a ZŠ v Květné a Podzámecké zahradě, letos budou mít možnost seznámit se se základními renesančními a barokními tanci, prohlédnout si dobové nástroje, na které si lze i zahrát, naučit se a zatančit si jednoduchý tanec a některé části kostýmu si i vyzkoušet, Seznámit se se společenskými hrami sedmnáctého století.

Součástí bude i výtvarná dílna, možnost podílet se na tvorbě obrazu, sochy, výroba malého dárku na památku.

https://www.zamek-kromeriz.cz