Digitální transformace přináší dvojnásobný růst

Firmy, které důsledně podporují zavádění technologií jako jsou umělá inteligence, blockchain, a rozšířená realita, i organizačních transformací, zaznamenávají v průměru dvojnásobný růst výnosů proti těm, které inovace zanedbávají, říká největší dosavadní průzkum společnosti Accenture v oblasti podnikového IT Systémy budoucnosti (Future Systems). Technologie, rozvoj cloudových služeb, řízení technologických investic napříč společností a důsledné školení zaměstnanců v této oblasti přináší totiž aktuální konkurenční výhody.

„Podle našeho aktuálního průzkumu 98 % úspěšných firem po celém světě zavádí klíčové technologie a rozvíjí cloudové služby tak, že mohou efektivně využívat další technologie včetně umělé inteligence a analýz velkých dat. A právě cloud vidí 90 %  z nich jako hlavní katalyzátor inovace,“ říká Ivo Gavenda, lídr divize inteligentní automatizace Accenture v České republice. A dodává: „Plných 90 % úspěšných společností podniká kroky k zajištění kvality dat, místo aby se spoléhaly na data, která mohou být neověřená nebo neobjektivní. 94 % jich věří, že používaná data jsou dost spolehlivá na to, aby na jejich základě mohly provádět obchodní změny.“

Řízení technologických investic napříč společností odbourává bariéry mezi IT a ostatními odděleními, což přináší celkové vyladění organizace a lepší obchodní výsledky. Systematické proškolování zaměstnanců a personalizované učení, předvídání nezbytných dovedností pracovníků a přizpůsobování školicích modulů požadavkům na dovednosti zaměstnanců využívá 82 % úspěšných.

„Dnešní vrcholový management investuje závratné finanční částky do nových technologií, ale ne každá společnost zúročí výhody inovací plynoucí z těchto investic,“ říká Ivo Gavenda z Accenture ČR. „Soutěžení v dnešní post-digitální ekonomice založené na datech znamená, že společnosti musí mít pečlivě nastavenou strategii v oblasti zavádění technologií a jasnou vizi, jak by jejich systémy budoucnosti měly vypadat. Náš nejnovější výzkum ukazuje, že nejlepší světové společnosti investují do systémů, které jsou bezbariérové, flexibilní a obsahují výrazný lidský faktor, aby maximalizovaly inovace, obchodní výkon a hodnotu.“

Rozsáhlý průzkum Systémy budoucnosti (Future Systems)  odhaluje masivní dopad investic do technologií a jejich zavádění na finanční výkon a ukazuje, jak přemýšlí společnosti, které jsou lídry ve svých odvětvích. Je největším průzkumem v oblasti podnikového IT, který společnost Accenture kdy provedla, a týká se jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se technologií jako jsou umělá inteligence, blockchain a rozšířená realita. Hodnotí společnosti ve třech důležitých oblastech: zavádění technologií, míra zavádění technologií, a organizační a kulturní připravenost. Probíhal mezi více než 8300 společnostmi z 20 odvětví ve 22 zemích. Je navržen tak, aby pomohl společnostem pochopit a překlenout mezeru v inovacích, která je definovaná jako rozdíl mezi potenciální a dosaženou hodnotou získanou díky investicím do technologií.