Právě se nacházíte:

Advent na zámku

Cesta od adventu do Tří králů vede přes tematicky vyzdobené sály zámku. Skupinu doprovází průvodce s komentářem. Na rozdíl od prohlídek během celého roku se netýká zámku a jeho historie, ale je zaměřena na advent a jeho svátky s odkazem na vyzdobené sály od zámeckých floristek. Délka 30-40 min.

Trasa je veřejnosti přístupna pouze během adventních víkendů. Vhodné pro rodiny s dětmi. Můžete se těšit na dřevěný betlém od českého řezbáře Jiřího Netíka.

10. 12.

adventní prohlídky
dílničky pro děti Klubíčko – sladké vánoce

11. 12. 

adventní prohlídky
Trubači
káva, punč

17.12.

adventní prohlídky
dílničky pro děti – odpočinek na útěku – utečte na zámek před vánočním shonem. Vstupte s námi do obrazu zámecké galerie, ve kterém jsou na útěku „svatí migranti“. Tvorba obrazu s hloubkou. Garanti dílničky lektoři NPÚ
Živý betlém – žáci ZUŠ Kroměříž pod vedením p. uč. L. Sasínové  9.30 – 10.00 h
hudební vystoupení žákyně ZUŠ Kroměříž pod vedením p. uč. P. Martinovské (kytara) 10.00 – 12.00 h

18.12.

adventní prohlídky
trubači
hudební vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž pod vedením p. uč. I. Kantor Salvadori (flétny) 10.00 – 13.00 h
hudební vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž pod vedením p. uč. E. Bašistové (zpěv) 13.00 – 16.00 h
koncert Gaudio kvartet s cembalem v podaní Ilony Růčkové 16.00 h
Změna programu vyhrazena.

Vstupné na prohlídku, doprovodný program zdarma.

Základní vstupné  150 Kč
Snížené vstupné 100 Kč
Rodinné vstupné 350 Kč

https://www.zamek-kromeriz.cz/